Euroscola pre deti ZŠ

Deti zo ZŠ S. Chalupku v Prievidzi  uvítali našu ponuku absolvovať s nami hodinu o EÚ. Žiaci, ktorí k nám prišli, boli siedmaci s pani učiteľkou občianskej náuky. Vo vestibule si prezreli panely venované EÚ. Naši študenti si pripravili krátku interaktívnu prezentáciu o Únii, eurozóne, eurominciach s rôznymi otázkami. Potom rozdelili siedmakov do trojčlenných družstiev a rozdali im papierovú formu kvízu o eurominciach. Deti veľmi živo reagovali a snažili sa nájsť správne odpovede na otázky kvízu - napr. "Ktorá krajina má na všetkých minciach harfu?", "Ktorý zo štátov nemá ani na jednej zo svojich euromincí znázorneného svojho kráľa/kráľovnú?" a pod. Pozrite si galériu z milej návštevy.