Eduard Kukan

Posledné stretnutie sa uskutočnilo formou skype-stretnutia 20. 11. 2018. Naším hosťom bol tentokrát pán Eduard Kukan. Bola to veľmi zaujímavá debata - začali sme otázkou ako zvýšiť záujem občanov SR o eurovoľby. Pán Kukan zdôraznil, že je dôležité, aby do EP boli zvolení takí zástupcovia občanov, ktorí budú naozaj zodpovedne pracovať a budú chcieť riešiť úlohy, na ktoré má EÚ dosah.

Dostali sme odpovede na aktuálne otázky - napríklad - rozhodnutie Rakúska o výške prídavkov na deti sa považuje za diskriminačné a rieši sa v EP, že výroky o Sorosovej podpore iniciatívy Za slušné Slovensko sú neopodstatnené, brexit, vývoj vzťahov medzi EÚ a USA, úvahy o vzniku európskej armády a samozrejme problematika migrácie a nutnosti riešiť problémy v krajinách, kde vznikajú - rôznymi formami pomoci priamo v týchto oblastiach. Potešiteľnou správou pre nás je, že EP navýšil prostriedky pre program Erasmus+.