Štrasburg

Počas pracovného dňa v parlamente EÚ účastníci využívajú svoje jazykové znalosti na dorozumenie sa so svojimi partnermi z členských krajín Európskej únie, pretože svoje názory prezentujú v anglickom alebo francúzskom jazyku. Študenti v úvode predstavia svoju školu a región, odkiaľ prichádzajú, čo zabezpečuje väčšiu rozmanitosť a obohatenie kultúrneho dialógu.

V celkovom hodnotení súťaže Euroscola sme sa v rámci Slovenska umiestnili na jednom z popredných miest. Vďaka tomu sa naši študenti mohli stretnúť s rovesníkmi z ďalších členských štátov Európskej únie. Stretnutie sa konalo 11. mája 2017 v Európskom parlamente v Štrasburgu. Pri simulovanom zasadnutí parlamentu si študenti vyskúšali prácu europoslancov, pričom sa presvedčili aj o dôležitosti znalosti cudzích jazykov. Na ceste domov sme navštívili ďalšie zaujímavé miesta Európy.