Vytvorili sme stabilné informačné panely, na ktorých sú uvedené rôzne informácie o Európskej únii. Jeden panel je venovaný aktuálnej téme - Čo by EÚ mala robiť inak po rozhodnutí občanov Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie. Na druhom sú uvedené výhody členstva v EÚ. Tretí informuje o našich diskusiách s poslancami Európskeho parlamentu. Panely sú umiestnené pri vstupe do školy, takže si ich môže pozrieť každý návštevník školy.