Jana Žitňanská

V stredu 24. októbra 2018 sa nám podarilo zrealizovať videokonferenciu s poslankyňou Európskeho parlamentu pani Janou Žitňanskou. Aj v Európskom parlamente sa stále viac dostávajú do pozornosti témy starostlivosti o deti a rodovej rovnosti, a to aj v odmeňovaní mužov a žien a možnosti skoršieho odchodu do dôchodku v prípade starostlivosti o deti. Boli sme radi, že si pani europoslankyňa, ktorá sa intenzívne venuje v parlamente aj problematike zdravotne znevýhodnených občanov, mohla vypočuť pár informácií o našom projekte Prievidza bez bariér, ktorý realizovali spolužiačky zo štvrtého ročníka. V mapovaní bezbariérových zariadení cestovného ruchu, ktoré sme v projekte realizovali, sa nám potvrdilo to, čo hovorila aj pani Žitňanská, že v minulosti (hlavne počas komunizmu) sa až tak neprihliadalo na existenciu bezbariérových riešení pri stavbe budov, ale v súčasnosti pri stavbe zariadení s využitím európskych fondov, je toto podmienkou. Európska únia veľmi dbá na inklúziu zdravotne znevýhodnených občanov.

Citujeme z facebookového profilu pani poslankyne: Tento týždeň som zo Štrasburgu absolvovala príjemný skype rozhovor so študentmi Obchodnej akadémie v Prievidzi. Okrem toho, že študenti kládli fundované otázky, veľmi milo ma prekvapili aj svojou občianskou angažovanosťou. Prednedávnom zorganizovali módnu prehliadku spojenú s tombolou pričom výťažok z predaja tombolových lístkov venovali mestu na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. Pôvodne chceli riešiť bezbariérový prístup do kultúrneho centra ArtPoint v Prievidzi, avšak vzhľadom na výšku nákladov táto konkrétna prestavba bude potrebovať ešte ďalšie financie. Pevne verím, že v spolupráci s mestom sa podarí odstrániť bariéry nielen v tomto objekte, ale aj na ďalších miestach v Prievidzi.