Vladimír Maňka

Veľmi sme sa tešili na stretnutie s pánom Vladimírom Maňkom. Prvýkrát sme spolu debatovali už v roku 2014, ale vtedy to bola Skype diskusia, v roku 2016 sme ho privítali osobne v Dome kultúry v Prievidzi. Boli sme veľmi radi, že aj tentoraz nás pán poslanec opäť navštívil a 29. októbra 2018 sme sa s ním mohli stretnúť.

Bolo toho veľa, čo sme chceli vedieť a čo sme sa od neho dozvedeli. Porozprával nám o mechanizme eurovalu, ktorý bol prijímaný s dosť veľkou nedôverou, ale čas ukázal jeho opodstatnenosť a funkčnosť. Dotkol sa aj migračnej krízy a nutnosti prijímať zo strany EÚ opatrenia, ktoré budú pomáhať riešiť problémy priamo v ohrozených oblastiach - či už investíciami do vzdelávania a podporou podnikateľských aktivít. Tiež sme sa dozvedeli viac o Frontex-e, agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž na ochranu schengenských hraníc.

Ďalšie výzvy, ktoré musí riešiť Európsky parlament a prijímať ďalšie opatrenia, sú v oblasti daňových podvodov (v EÚ sa nimi stratí na každého občana až 2 000 €), a to napríklad aj zdaňovaním zisku spoločností v krajinách, v ktorých sa vytvára a zabraňovaním odvádzania daní do daňových rajov. Pán Maňka nám objasnil aj významnú úlohu OLAF - orgánu EÚ, ktorý je poverený odhaľovať, vyšetrovať a zastaviť podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ.

Ako povedal pán europoslanec - významnou agendou EÚ je znižovanie emisií skleníkových plynov, a preto únia podporuje alternatívne a obnoviteľné zdroje energie. V tejto súvislosti sme sa pýtali na pomoc EÚ s riešením problémov so zamestnanosťou na hornej Nitre po ukončení ťažby hnedého uhlia. Dozvedeli sme sa, že únia už podobné situácie pomáhala riešiť - napríklad pri krachu spoločnosti Nokia a určite sú mechanizmy ako pomôcť aj hornej Nitre.

Zaujalo nás, že ako kvestor Európskeho parlamentu má na starosti aj bezpečnosť pohybu osôb v parlamente - kvôli preťaženosti výťahov v jeho budove navrhol jednoduchú, ale pritom veľmi efektívnu metódu jeho riešenia - súťaže v v chodení po schodoch. Z nenápadnej aktivity sa stala celoparlamentná súťaž a globálna aktivita, do ktorej sa môžeme prostredníctvom mobilnej aplikácie zapojiť všetci (https://epstairs.europarl.europa.eu/).

Naše stretnutie sa konalo po víkende, kedy sme prešli z letného na zimný čas, a tak prišla reč aj na túto tému - pán Maňka nás poinformoval aj o výsledkoch konferencie, kde sa o tomto diskutovalo s odborníkmi. Možno už budúci rok prijme europarlament opatrenie, ktorým sa striedanie časov zruší, ale tomu musia ešte predchádzať medzištátne dohody. Aj my sme hlasovali a väčšina z nás sa priklonila k možnosti nestriedať časy a nechať letný.

Určite nikto z nás neoľutoval, že napriek riaditeľskému voľnu prišiel do školy na toto príjemné a informáciami nabité stretnutie. Ďakujeme!

Uvedieme citát od pána europoslanca, citát bol zároveň aj určitou bodkou za našou prihláškou do Euroscola 2019. Kvestor EP, pán Maňka, o nás napísal do svojho statusu: "WOW - Študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi prišli dnes na našu diskusiu, hoci mali riaditeľské voľno. To, že prišli vo svojom voľnom čase, som sa dozvedel až tam. Boli skvelí poslucháči. Kládli naozaj kvalifikované otázky. Bol z nich cítiť záujem a pozitívne myslenie. Každý rok diskutujem so 4-5 tisíckami mladých ľudí stredných a vysokých škôl. Je mimoriadne dôležité venovať sa mladej generácii. Ukážme im, že ich berieme vážne, že ich názory a spoluprácu potrebujeme. Po ukončení školy im dajme šancu, aby mohli rásť a rozvíjať sa. Investícia do mladých je to najlepšie, čo môžeme urobiť pre nich, ale aj pre našu budúcnosť."