Diskusie o EÚ

Aktivity

            -  skype rozhovory s europoslancami

             - návštevy škôl

      -  beseda s ambasádorom

Eduard Kukan

Opýtali sme sa v anketách našich žiakov, ako by si predstavovali zlepšenie komunikácie s našimi europoslancami. Vyjadrili sa, že by uvítali osobné stretnutia, prípadne skype- rozhovor. Oslovili sme preto pána Eduarda Kukana, ktorý žiakom veľmi ochotne odpovedal na otázky o migrácii a Brexite. 

Vladimír Maňka

Veľmi sme sa potešili, že naše pozvanie do Prievidze prijal pán Vladimír Maňka. Ako poslanec Európskeho parlamentu nám vedel odpovedať na mnohé otázky, ktoré nás zaujímali. Stretnutia sa okrem žiakov našej školy zúčastnil aj predseda ZMO Hornej Nitry pán Vojtech Čičmanec. Mohli sme preto diskutovať o veľmi konkrétnych problémoch, ktoré trápia náš región.