Ivan Štefanec

V piatok 26. októbra 2018 nás poctil svojou návštevou europoslanec Ivan Štefanec. Po skype rozhovore s pani Janou Žitňanskou to bol v poradí druhý zo série rozhovorov s poslancami európskeho parlamentu. Našich študentov zaujímala aj téma kybernetickej bezpečnosti. V rozhovore sa dozvedeli viac o bezpečnosti používania internetu, o tom, ako ľudia ľahko uveria rôznym hoaxom , ktoré sa šíria na internete a žiakov vyzval, aby v dnešnej dobe používali kritické myslenie. Zároveň diskutujúcich upozornil, aby informácie čerpali z overených zdrojov, či už internetových alebo printových. Občanov Európskej únie by pred zneužitím osobných údajov na internete od 25. mája 2018 chráni aj Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov známe pod skratkou GDPR. Súčasťou GDPR je aj právo na "zabudnutie". Človek bude môcť napríklad požiadať o vymazanie nepravdivých alebo neaktuálnych odkazov vo vyhľadávačoch, alebo aj požiadať Facebook, aby jeho účet kompletne vymazal.

Ďalšou z tém, ktoré našich študentov zaujímali, bola ochrana životného prostredia a energetická bezpečnosť. Nadmerné používanie plastov, znečistenie vôd a ovzdušia priamo súvisia s našim regiónom. Preto zo študentských radov padla aj otázka útlmu baníctva, pretože Hornonitrianske bane patria k najväčším znečisťovateľom ovzdušia na hornej Nitre. Najväčšou obavou ľudí v našom regióne je, že po zavretí baní vzrastie nezamestnanosť. Pán Štefanec zdôraznil potrebu vytvorenia nových pracovných miest, ktorá má byť spojená s prípravou na povolanie. Upresnil však, že tiež treba rátať s tým, že veľa povolaní bude o 10 rokov takých, na ktoré sa teraz ešte ani nepripravujeme. Úlohou škôl je hlavne naučiť ľudí vedieť sa učiť, stále sa vzdelávať a byť flexibilný. Európska únia vytvára rôzne programy a projekty pre mladých ľudí, aby mohli získavať skúsenosti v krajinách EÚ. Ako povedal europoslanec, štatistiky ukazujú, že naši mladí ľudia, ktorí pracovali alebo študovali nejaký čas v zahraničí, vedia omnoho ľahšie nájsť prácu a lepšie platenú aj na Slovensku.

Na záver naši študenti prezentovali výstavu euromincí, ktorú v rámci projektu pripravili. Ivan Štefanec ocenil myšlienku a aktivitu študentov v projekte.

Sme radi, že si pán Štefanec našiel čas a osobne nás navštívil v našej škole. Pre žiakov to bol jeden veľmi podnetný rozhovor. Získali tak pohľad človeka pracujúceho priamo v centre diania Európskej únie, v Štrasburgu a Bruseli.Vložte svoj text