Euroškôlka

Jedným z cieľov Stratégie Európy 2020 je Zmena klímy a energetika. Rozmýšľali sme, ako by sme mohli prispieť k jeho dosiahnutiu. Európska únia vyvíja tlak na celosvetovú ochranu životného prostredia. V regióne hornej Nitry, v ktorom žijeme, došlo v minulých desaťročiach k významnému znehodnoteniu kvality ovzdušia, lesov, pôdy najmä vplyvom činnosti tepelnej elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch a baníckou činnosťou pri ťažbe hnedého uhlia. Sme radi, že aj vďaka vstupu do Európskej únie, museli títo znečisťovatelia pristúpiť k opatreniam, ktoré zlepšujú kvalitu života - prísnejšia kontrola emisií, aplikovanie kvalitnejších filtrov do komínov elektrárne atď. Na znižovanie množstva emisií veľký vplyv nemáme, ale mohli by sme vylepšiť klímu vysádzaním nových stromčekov? S touto otázkou sme zašli na Lesnú správu Prievidza, kde sa nás ujal Ing. Jozef Spišiak. Bol prekvapený a zároveň potešený, že mladí ľudia majú záujem pomôcť. Zabezpečil sadenice dubov a určil lokalitu výsadby- Nováky, časť Lelovce. Skôr, ako sme stromčeky začali sadiť, porozprával nám p. Spišiak o základných funkciách lesa, ako ho chrániť a zveľaďovať. Vysvetlil nám tiež postup výsadby. Práca sa nám darila, vysadili sme vyše 300 sadeníc (Príloha 8). Ako povedal p. Spišiak : " Také množstvo som naozaj nečakal!" Ochotný pán lesník nás informoval, že hoci EÚ nemá mandát na spoločnú politiku v oblasti lesného hospodárstva, mnohé európske opatrenia majú vplyv aj na lesy. Približne 90 % finančných prostriedkov Únie na podporu lesov pochádza z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Po pár mesiacoch sme sa vrátili na to isté miesto, postarať sa o naše malé stromčeky. Podľa pána lesníka sa uchytilo 80 % a zvyšok je prirodzený úbytok, s ktorým sa musí rátať. Keďže sa blíži zimné obdobie lesná zver musí hľadať potravu a nie raz sa ňou stanú práve čerstvé sadenice. Našou hlavnou úlohou bolo stromčeky ochrániť tým, že na malé sadenice natierali repelentný prípravok, ktorý mal zver odpudzovať od konzumovania malých sadeníc. Na jej parcelách sme mohli stromy sadiť a naďalej sa o nich starať. Možno tým inšpirujeme ďalších dobrobvoľníkov...

Veríme, že naša spolupráca ešte neskončila. Dúfame, že naša škola sa bude starať o to, aby podobných aktivít pribúdalo a aby si naši žiaci mohli uvedomovať, aké dôležité je pre nás životné prostredie a čo treba robiť pre jeho zachovanie. Naša lesná škôlka dostala názov EUROŠKÔLKA Obchodnej akadémie v Prievidzi - aj ako symbol starostlivosti únie a našich študentov o životné prostredie.