Pre školy

Školám v Prievidzi a v jednotlivých obciach okresu Prievidza sme ponúkli možnosť spolupráce. Vzhľadom na väčšiu vzdialenosť od mesta sme boli ochotní ich školu navštíviť. Boli sme napr.
v Chrenovci a v Kanianke. Žiaci zo ZŠ v Prievidzi prišli zasa k nám do školy.